Gatavs matemātikas eksāmenam
ar video nodarbībām!


Grūtības pakāpe:
00:30:00
1. Nevienādība ar vārdiem 3 p.
2. Intervāla attēlojums uz skaitļu ass 1 p.
3. Lineāra nevienādība II 3 p.
4. Kvadrātnevienādības shematiskais attēls I 1 p.
5. Kvadrātnevienādības shematiskais attēls III 1 p.
6. Kvadrātnevienādības shematiskais attēls V 1 p.
7. Kvadrātnevienādība (2016) 1 p.
8. Nevienādību sistēma (2015. g. eksāmens) 1 p.
9. Lineāru nevienādību sistēma I 1 p.
10. Lineāru nevienādību sistēma II 2 p.
11. Nevienādība teksta uzdevumā I 6 p.
12. Nevienādība teksta uzdevumā III 5 p.