Gatavs matemātikas eksāmenam
ar video nodarbībām!


Grūtības pakāpe:
00:30:00
1. Daļas vienādība ar 0. Risinām kopā! 2 p.
2. Daļas vienādība ar 0 1 p.
3. Daļas vienādība ar 0. Kvadrātu starpība 4 p.
4. Vienkāršs racionāls daļveida vienādojums I 2 p.
5. 1. daļa 5. uzd. Daļveida vienādojums 3 p.
6. Daļveida racionāls vienādojums I 4 p.
7. Kopīgais darbs (daļveida vienādojums). Caurules 5 p.
8. Kustība pa upi. Laiku summa. 5 p.