ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"
Grūtības pakāpe:
00:30:00
1. Substitūcijas metode, bikvadrātvienādojums 0 p.
2. Bikvadrātvienādojums 4 p.
3. Substitūcijas metode (2017.g. eksāmens) 4 p.
4. Reducēšana uz algebrisku vienādojumu II 3 p.
5. Substitūcijas metode sin (grādi intervālā) 1 p.