ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"
Grūtības pakāpe:
00:25:00
1. Algebriskas daļas skaitītājs un saucējs 1 p.
2. Daļas saīsināšana, parādot dalītāju 3 p.
3. Algebriskās daļas pamatīpašība 0 p.
4. Algebriskas daļas saīsināšana (skaitļi un pakāpes) 1 p.
5. Algebriskas daļas saīsināšana ar skaitli un binomu II 1 p.
6. Algebriskas daļas saīsināšana ar binomu III 1 p.
7. Algebriskas daļas saīsināšana, lietojot starpības kvadrāta formulu 1 p.
8. Algebriskas daļas pakāpeniska saīsināšana, izmantojot grupēšanas paņēmienu I 4 p.
9. Daļas paplašināšana ar noteiktu saucēju 3 p.
10. Algebriskas daļas paplašināšana II 1 p.
11. Algebriskas daļas paplašināšana V 1 p.
12. Algebrisku daļu saīsināšana, ja skaitītājā un saucējā ir pakāpes ar mainīgo arī kāpinātājā 2 p.