Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Gatavojies optimālā līmeņa valsts pārbaudes darbam matemātikā 2023. gadā Saites uz Matemātika I dokumentiem.
2. Funkcijas definīcija, D(f), E(f) M.O.4.2.1. Nosaka, vai dažādos veidos uzdota sakarība ir funkcija.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Argumenta un funkcijas pieaugums 00:20:00 vidēja 7 p. M.O.4.2.2. Skaidro, kas ir argumenta pieaugums un funkcijas pieaugums, nosaka funkcijas pieaugumu no grafika un analītiski.
2. Daļveida funkcijas grafiks 00:30:00 vidēja 36 p. M.O.4.2.5. Nosaka funkciju f(x) = (ax + b)/(cx + d) īpašības (definīcijas kopa, vērtību kopa, funkcijas nulles, vienādas zīmes intervāli, lielākā/mazākā vērtība, pāra/nepāra funkcija) analītiski vai grafiski, lietojot dažādus funkcijas pieraksta veidus, funkcijas grafika pārbīdes un citas transformācijas.
3. Eksponentfunkcijas grafiks 00:30:00 vidēja 17 p. M.O.4.2.5. Nosaka funkciju f(x) = ca^kx+b, īpašības (definīcijas kopa, vērtību kopa, funkcijas nulles, vienādas zīmes intervāli, lielākā/mazākā vērtība, pāra/nepāra funkcija,) analītiski vai grafiski, lietojot dažādus funkcijas pieraksta veidus, funkcijas grafika pārbīdes un citas transformācijas.
4. Salikta funkcija 00:25:00 vidēja 16 p. M.O.4.2.3. Skaidro, kas ir salikta funkcija, lietojot jēdzienus iekšējā funkcija, ārējā funkcija. Saista salikto funkciju īpašības un grafiku zīmēšanu ar zināšanām par attiecīgo elementāro funkciju.
5. Grafiskā metode 00:20:00 vidēja 11 p. M.O.4.5.1. Atrisina pamatskolā apgūtos vienādojumus, spriežot, lietojot attiecīgo funkciju īpašības un vienādojumu atrisināšanas metodes (sadalot reizinātājos, substitūciju, grafisko paņēmienu).