ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Eksāmena formulu lapa 9. klases matemātikas eksāmena formulu lapa

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzd. Nogriežņi trijstūrī 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pēc definīcijas pazīst nogriežņus trijstūrī.
2. 1. daļas 2. uzd. Sakarības taisnleņķa trijstūrī 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, kā sauc malu attiecības taisnleņķa trijstūrī.
3. 1. daļas 3. uzd. Funkciju grafiku nosaukumi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Norāda pareizo funkcijas grafika nosaukumu.
4. 1. daļas 4. uzd. Apgalvojumi par četrstūriem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, vai apgalvojums par četrstūriem ir patiess.
5. 1. daļas 5. uzd. Līdzīgi monomi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, vai apgalvojums par līdzīgiem monomiem ir patiess vai aplams.
6. 1. daļas 6. uzd. Kvadrātsakne 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, vai apgalvojums par kvadrātsakni ir patiess vai aplams.
7. 1. daļas 7. uzd. Algebriska izteiksme 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Norāda formulējumam atbilstošo izteiksmi.
8. 1. daļas 8. uzd. Nepilnais kvadrātvienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Norāda pareizo atbildi nepilnajam kvadrātvienādojumam.
9. 1. daļas 9. uzd. Vienādojumu sistēma 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka sakni/saknes vienādojumu sistēmai.
10. 1. daļas 10. uzd. Algebriskas daļas vērtība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina algebriskas daļas vērtību, ja dota mainīgā vērtība.
11. 1. daļas 11. uzd. Dienas garums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina dienas garumu, ja dots, cikos saule lec un cikos riet.
12. 1. daļas 12. uzd. Kvadrātsakne 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka, starp kādiem blakus esošiem veseliem skaitļiem atrodas dotā iracionālā izteiksme.
13. 1. daļas 13. uzd.Vienādsānu taisnleņķa trijstūris 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina hipotenūzas garumu.
14. 1. daļas 14. uzd. Skaitļa normālforma 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Norāda skaitļa 10 pakāpi, lai veiktu skaitļa pārveidošanu.
15. 1. daļas 15. uzd. Sadalīšana reizinātājos 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sadala reizinātājos kvadrātu starpību.
16. 1. daļas 16. uzd. Līdzīgi monomi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saskaita līdzīgus monomus.
17. 1. daļas 17. uzd. Temperatūras amplitūda 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina amplitūdu gaisa temperatūrai.
18. 1. daļas 18. uzd. Līdzīgas kvadrātsaknes 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izpilda atņemšanu ar kvadrātsaknēm.
19. 1. daļas 19. uzd. Izteikšana no formulas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. No formulas izsaka doto lielumu.
20. 1. daļas 20. uzd. Aritmētiskais vidējais 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Uzraksta izteiksmi vidējā punktu skaita aprēķināšanai.
21. 1. daļas 21. uzd. Trijstūra viduslīnija 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka trijstūra malas un viduslīnijas attiecību.
22. 1. daļas 22. uzd. Trapeces leņķi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina trapeces leņķi.
23. 1. daļas 23. uzd. Centra leņķis un ievilkts leņķis 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina ievilktu leņķi, ja dots centra leņķis, kas balstās uz to pašu loku.
24. 1. daļas 24. uzd. Paralēlskaldņa tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina paralēlskaldņa tvertnes tilpumu.
25. 1. daļas 25. uzd. Taisnstūra laukums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. No dotā zīmējuma aprēķina trijstūra laukumu.
26. 2. daļas 1.1. uzd. Nevienādība 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Atrisina nevienādību un atbildi pieraksta kā intervālu.
27. 2. daļas 1.2. uzd. Kvadrātvienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Atrisina kvadrātvienādojumu.
28. 2. daļas 1.3. uzd. Kvadrātnevienādība 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Atrisina kvadrātnevienādību.
29. 2. daļas 2. uzd. Trijstūra leņķi un malas 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Aprēķina lielumus taisnleņķa trijstūrī un pamato, ka izveidotais trijstūris ir vienādsānu.
30. 2. daļas 3. uzd. Varbūtība 2. izziņas līmenis vidēja 7 p. Aprēķina varbūtību.
31. 2. daļas 4. uzd. Vienādojumu sistēma 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Atrisina vienādojumu sistēmu.
32. 2. daļas 5. uzd. Vilciena kustība pa tiltu 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Aprēķina, cik minūtēs vilciens šķērsos tiltu.
33. 2. daļas 6. uzd. Apgrieztās proporcionalitātes grafiks 2. izziņas līmenis vidēja 7 p. Konstruē apgrieztās proporcionalitātes grafiku un pēta funkciju.
34. 2. daļas 7. uzd. Cilindrs 3. izziņas līmenis vidēja 5 p. Aprēķina cilindra augstumu, rādiusu, tilpumu.
35. 2. daļas 8. uzd. Figūra no kociņiem 3. izziņas līmenis vidēja 7 p. Aprēķina kociņu skaitu n-tajai figūrai un dotajam apkārtmēram.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1.-13. uzd. 00:40:00 vidēja 15 p. Demonstrē prasmes un zināšanas par 1.daļas 1.-13. uzd.
2. 1. daļas 14.-25. uzd. 00:20:00 vidēja 11 p. Demonstrē prasmes un zināšanas par 1.daļas 14.-25. uzd.
3. 2. daļas algebras satura uzdevumi 00:20:00 vidēja 36 p. Demonstrē prasmes un zināšanas risināt algebras satura uzdevumus.
4. 2. daļas ģeometrijas satura uzdevumi 00:25:00 vidēja 13 p. Demonstrē prasmes un zināšanas risināt ģeometrijas satura uzdevumus.