Gatavs matemātikas eksāmenam
ar video nodarbībām!


"Piramīdai ir viens pamats, kas var būt jebkurš daudzstūris. Pārējās skaldnes ir trijstūri, kas veido piramīdas sānu virsmu.
Piramīdas nosaukums ir atkarīgs no tā, kāds daudzstūris ir tās pamatā, piemēram, piecstūra piramīda."
"Attālumu no piramīdas virsotnes līdz tās pamatam sauc par piramīdas augstumu."
"Pārsvarā aplūkosim regulāras piramīdas, t.i., piramīdas, kuru pamati ir regulāri daudzstūri un piramīdas augstuma galapunkts atrodas šī daudzstūra pamata centrā."  
 
Zīmējumā dota regulāra četrstūra piramīda \(SABCD\).
 
YCUZD_240328_piramīda.svg
 
(\(AB\), \(BC\), \(SB\), \(SO\) ir neredzamās līnijas (no priekšpuses), tāpēc tās zīmē ar pārtrauktu līniju.)
 
Kopā ir 5 skaldnes.
Viena ir pamata skaldne \(ABCD\). Atlikušās 4 skaldnes ir vienādsānu trijstūri: \(ASB\), \(BSC\), \(CSD\), \(DSA\).
Kopā ir 8 šķautnes (nogriežņi).
Četras pamata šķautnes: \(AB\), \(BC\), \(CD\), \(DA\).
Četras sānu šķautnes: \(SA\), \(SB\), \(SC\), \(SD\)
  
Piramīdas augstums ir \(SO\).