22. maijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI
"Konusa virsmas laukums vienāds ar tā pamata laukuma un sānu virsmas (riņķa sektora) laukuma summu."
Spilnaivirsmai=Spam.+Ssānuv.
Spam.=Sriņķim=πR2 (\(R\) - pamata riņķa rādiuss)
"Konusa sānu virsmas jeb sektora laukumu aprēķina, izmantojot formulu Ssānuv.\( = \)πR, kur  - konusa veidule."
Spilnaivirsmai=πR2+πR
Piemērs:
Konusa veidule ir \(10\) cm, bet pamata rādiuss ir \(8\) cm. Aprēķini konusa sānu virsmas laukumu un pilnas virsmas laukumu! (Aprēķinos izmanto aptuveno sakarību π3.)
 
1) Spam.=Sriņķim=πR2382=364=192(cm2)
 
2) Ssānuv.=πR3810=240
 
3) Spilnaivirsmai=Spam.+Ssānuv.192+240=432(cm2)