STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI
 1. Skaitliskas izteiksmes

 2. Izteiksmes vērtības aprēķināšana. Pakāpes

 3. Procentu uzdevumi

 4. Monomi, polinomi

 5. Kvadrātsaknes

 6. Lielumu izteikšana

 7. Vienādojumi un vienādojumu sistēmas

 8. Nevienādības un nevienādību sistēmas

 9. Funkcijas

 10. Virknes

 11. Figūras, to īpašības un lielumi

 12. Trijstūru vienādība un trijstūru līdzība

 13. Kombinatorika, statistikas un varbūtību elementi

 14. Telpiski ķermeņi