Trapeces iekšējo leņķu summa ir \(360°\).
Trapeces sānu malas pieleņķu lielumu summa ir \(180°\).
A+B=180° un C+D=180°.
 
YCUZD_220714_3969_figura_12.svg
Divi augstumi trapeci sadala taisnstūrī un divos taisnleņķa trijstūros.
YCUZD_220714_3969_figura_13.svg
 
Piemēram, taisnstūrī \(EBCF\) un divos taisnleņķa trijstūros ΔBEA, ΔCFD.
Sānu malai paralēlais nogrieznis trapeci sadala trijstūrī un paralelogramā.
YCUZD_220728_4162_figura_3.svg
 
Piemēram, trijstūrī ΔECD un paralelogramā \(ABCE\).
Diagonāles trapeci sadala četros trijstūros, kur divi trijstūri līdzīgi un otri divi vienlieli.
YCUZD_220714_3969_figura_15 (1).svg
 
Piemēram, līdzīgie trijstūri ΔBCOΔDAO, vienlieli SΔABO=SΔDOC.
 
Trapeces viduslīnija ir paralēla pamatiem.
 
YCUZD_220714_3969_figura_16.svg
 
Piemēram, ADKLBC.
Trapeces viduslīnija sadala sānu malas, diagonāles un augstumus uz pusēm:
\(AK=KB\), \(CL=LD\), \(AN=NC\), \(BM=MD\), \(BN=NE\).