Grūtības pakāpe:
1. Teksta uzdevumi par kopīgo darbu 0p.
2. Kopīgais darbs, vienādojuma sastādīšana 0p.
3. Laiks, ja strādā divi vienlaikus (1) 4p.
4. Teksta uzdevums ar daļveida vienādojumu (2) 4p.
5. Ūdens pieplūde un aizplūde, daļveida vienādojums 5p.