Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

31p.
1. 1. daļas 16. uzd. Tangenss taisnleņķa trijstūrī (2018) 2p.
2. 1. daļas 3. uzd. Trigonometrisko funkciju vērtības (2017) 1p.
3. 1. daļas 24. uzd. Trigonometriskās sakarības (2016) 1p.
4. 1. daļas 21. uzd. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī (2015) 1p.
5. 1. daļas 22. uzd. Trigonometriskās sakarības. (2012) 1p.
6. 2. daļas 3. uzd. Trijstūris (2018) 5p.
7. 2. daļas 2. uzd. Trapeces laukums (2017) 6p.
8. 2. daļas 2. uzd. Paralelograms (2016) 4p.
9. 2. daļas 2. uzd. Taisnstūra aprēķināšana. Trigonometrija (2015) 3p.
10. 2. daļas 2. uzd. Trapeces perimetrs. (2013) 1p.
11. 1.daļas 22. uzd. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī (2019) 1p.
12. 2.daļas 2. uzd. Taisnleņķa trijstūra elementu aprēķināšana (2019) 5p.