Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

28p.
1. 1. daļas 8. uzd. Statistika (2018) 1p.
2. 2. daļas 3. uzd. Statistikas elementi (2017) 5p.
3. 1. daļas 11. uzd. Vidējais skaits (2016) 1p.
4. 1. daļas 18. uzd. Mediāna (2016) 1p.
5. 2. daļas 3. uzd. Statistika, kombinatorika, varbūtība (2016) 4p.
6. 2. daļas 3. uzd. Statistikas elementi. Mediāna (2015) 5p.
7. 1. daļas 24. uzd. Statistikas elementi. (2014) 2p.
8. 2. daļas 3. uzd. Statistika. (2012) 7p.
9. 2. daļas 2. uzd. Vidējais aritmētiskais, mediāna. (2011) 2p.