Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

24p.
1. 1. daļas 24. uzd. Piramīda (2017) 1p.
2. 2. daļas 7. uzd. Taisnstūra paralēlskaldņa tilpums (2016) 6p.
3. 1. daļas 20. uzd. Prizma. (2014) 1p.
4. 2. daļas 5. uzd. Ģeometrisks ķermenis. (2013) 6p.
5. 2. daļas 4. uzd. Prizmas tilpums. (2012) 4p.
6. 2. daļas 7. uzd. Regulāra trijstūra prizma. (2010) 6p.