Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

14,5p.
1. Riņķa līnijas garums un riņķa laukums 2p.
2. Cilindra virsmas laukums un tilpums 4p.
3. Konusa elementi 1,5p.
4. Konusa virsmas aprēķināšana 4p.
5. Sfēras virsma 2p.
6. Lodes virsma 1p.