Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

21p.
1. 1. daļas 23. uzd. Cilindra tilpums (2016) 1p.
2. 1. daļas 22. uzd. Cilindra tilpums. (2013) 1p.
3. 2. daļas 8. uzd. Cilindrs un konuss (2018) 8p.
4. 2. daļas 6. uzd. Cilindra tilpums (2015) 5p.
5. 2.daļas 4. uzd. Cilindra tilpums praktiskā uzdevumā (2019) 6p.