Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

27p.
1. Decimāldaļa kā procenti 2p.
2. Procenti kā saīsināta daļa 1p.
3. Procenti kā decimāldaļas 1p.
4. Izpratnes jautājums par procentiem 1p.
5. Skaitļa procentu vērtība I 5p.
6. Viss skaitlis, ja zināma procentu vērtība I 5p.
7. Attiecība kā daļa un procenti 4p.
8. Viss ceļš, ja zināma procentu vērtība 4p.
9. Uzcenojuma procentu aprēķināšana 2p.
10. Procentuālā salīdzināšana 2p.