Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

20p.
1. 1. daļas 3. uzd. Kvadrātsakne (2018) 1p.
2. 1. daļas 14. uzd. Skaitļu stars (2018) 1p.
3. 2. daļas 1.2. uzd. Saistītais pieraksts (2018) 4p.
4. 1. daļas 12. uzd. Reizinājums (2017) 1p.
5. 2. daļas 1.b) Skaitliska izteiksme (2016) 4p.
6. 1. daļas 12. uzd. Negatīvs kāpinātājs (2015) 1p.
7. 1. daļas 18. uzd. Decimāldaļas noapaļošana (2015) 1p.
8. 1. daļas 19. uzd. Izteiksmes vērtība (2015) 1p.
9. 1. daļas 8. uzd. Kvadrātsaknes aptuvena vērtība. (2014) 1p.
10. 1. daļas 6. uzd. Negatīvs kāpinātājs. (2013) 1p.
11. 1. daļas 15. uzd. Kvadrātsakne. (2013) 1p.
12. 1. daļas 15. uzd. Kāpināšana. (2012) 1p.
13. 1. daļas 14. uzd. Kvadrātsakne no reizinājuma. (2011) 1p.
14. 1. daļas 18. uzd. Decimāldaļas noapaļošana. (2011) 1p.