Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

27p.
1. 1. daļas 25. uzd. Līdzīgi trijstūri (2016) 1p.
2. 2. daļas 4. uzd. Trijstūru līdzība (2017) 5p.
3. 1. daļas 9. uzd. Līdzīgi trijstūri. (2014) 1p.
4. 1. daļas 10. uzd. Trijstūru vienādība. (2013) 1p.
5. 2. daļas 9. uzd. Pierādījums. Trijstūru līdzība. (2013) 7p.
6. 2. daļas 9. uzd. Līdzība. (2012) 5p.
7. 2. daļas 5. uzd. Taisnleņķa trīsstūris, trīsstūru līdzība. (2011) 6p.
8. 1.daļas 20. uzd. Trijstūru līdzība (2019) 1p.