Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Eksāmena formulu lapa 9. klases matemātikas eksāmena formulu lapa

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzd. Procenti no skaitļa 1. izziņas līmenis zema 1p. Novērtē apgalvojumu par procentu vērtību no skaitļa.
2. 1. daļas 2. uzd. Negatīva skaitļa pakāpe 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka, vai negatīva skaitļa pakāpe ir pozitīva vai negatīva.
3. 1. daļas 3. uzd. Pakāpju dalīšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Izdala pakāpes ar pozitīviem kāpinātājiem.
4. 1. daļas 4. uzd. Riņķa līnijas garuma izteiksme 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Norāda pareizo riņķa līnijas garuma izteiksmi.
5. 1. daļas 5. uzd. Trijstūra iekšējo leņķu summa 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pēc trešā leņķa aprēķināšanas nosaka trijstūra veidu.
6. 1. daļas 6. uzd. Skaitļa piederība kvadrātnevienādības atrisinājumam 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka, kurš no skaitļiem pieder nevienādības atrisinājumam.
7. 1. daļas 7. uzd. Simetrijas ass 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Norāda figūru, kurai ir 1 simetrijas ass.
8. 1. daļas 8. uzd. Leņķa tangenss 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka dotā leņķa tangensu.
9. 1. daļas 9. uzd. Augoša/dilstoša funkcija 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pēc grafika skices nosaka, kura funkcija ir augoša/dilstoša.
10. 1. daļas 10. uzd. Statistikas elementi 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Novērtē, kurš no apgalvojumiem nav patiess.
11. 1. daļas 11. uzd. Kvadrātsakne no neīstas daļas 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina kvadrātsakni no neīstas daļas.
12. 1. daļas 12. uzd. Algebriskas daļas saīsināšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Saīsina algebrisku daļu.
13. 1. daļas 13. uzd. Aritmētiskās progresijas locekļi 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka aritmētiskās progresijas pirmo locekli, ja zināmi pārējie.
14. 1. daļas 14. uzd. Algebrisku daļu kopsaucējs 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka divu algebrisku daļu kopsaucēju.
15. 1. daļas 15. uzd. Kvadrātu starpība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Sadala reizinātājos kvadrātu starpību.
16. 1. daļas 16. uzd. Kvadrātsakņu atņemšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Atņem līdzīgas kvadrātsaknes.
17. 1. daļas 17. uzd. Pakāpe ar negatīvu kāpinātāju 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina vērtību pakāpei ar negatīvu kāpinātāju.
18. 1. daļas 18. uzd. Skaitļa normālforma 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina, cik reižu Zemes masa lielāka nekā Merkura masa.
19. 1. daļas 19. uzd. Algebriska lineāra izteiksme 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Uzraksta algebrisku lineāru izteiksmi, kas izsaka pirkuma kopējo summu.
20. 1. daļas 20. uzd. Grafika krustpunkts ar y asi 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka krustpunkta ar y asi koordinātas.
21. 1. daļas 21. uzd. Trapeces šaurais leņķis 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina taisnleņķa trapeces šauro leņķi, ja dots platais leņķis.
22. 1. daļas 22. uzd. Vienādi trijstūri rombā 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Norāda vienādo trijstūru pārus rombā, kuram novilkta diagonāle.
23. 1. daļas 23. uzd. Līdzīgi trijstūri 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka līdzīgos trijstūrus trapecē, kurā novilktas diagonāles.
24. 1. daļas 24. uzd. Romba laukums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Saskata zīmējumā romba augstumu un aprēķina romba laukumu.
25. 1. daļas 25. uzd. Grafisks kustības attēlojums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvēlas pareizo kustības attēlojuma zīmējumu.
26. 2. daļas 1. uzd. Lineāra nevienādība 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Atrisina lineāru nevienādību, nosaka skaitļa piederību atrisinājumam.
27. 2. daļas 2. uzd. Kvadrātfunkcijas grafiks 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Konstruē kvadrātfunkcijas grafiku, nosaka definīcijas un vērtību apgabalu.
28. 2. daļas 3. uzd. Elementi platleņķa trijstūrī 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķina elementus platleņķa trijstūrī.
29. 2. daļas 4. uzd. Teksta uzdevums par vidējo masu un procentuālo pieaugumu 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Aprēķina somas masu un nosaka, cik liels procentos ir somas svars virs pieļaujamā.
30. 2. daļas 5. uzd. Vienādojumu sistēma 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atrisina vienādojumu sistēmu.
31. 2. daļas 6. uzd. Reizināšanas likums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina iespējamo kodu skaitu.
32. 2. daļas 7. uzd. Cena augsnei puķu podiem 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Aprēķina izmaksas konusa formas puķu podiem.
33. 2. daļas 8. uzd. Precīzu soda metienu aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Aprēķina precīzos soda metienus, ja doti kopējie punkti.
34. 2. daļas 9. uzd. Kvadrātfunkcija un lielākais laukums 2. izziņas līmenis augsta 6p. Aprēķina terases sētas malas un platību, ko izsaka ar kvadrātfunkciju.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Uzdevumi par skaitliskām izteiksmēm 00:25:00 vidēja 6p. Novērtē zināšanas un prasmes par 1.daļas skaitliskajiem uzdevumiem.
2. Ģeometriska satura uzdevumi 00:30:00 vidēja 8p. Novērtē zināšanas un prasmes par 1.daļas ģeometrijas uzdevumiem.
3. Reizināšana un kvadrātfunkcija sadzīvē 00:59:00 vidēja 19p. Novērtē zināšanas un prasmes par 2.daļas 6.-9.uzdevumu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Algebriska satura uzdevumi 00:30:00 vidēja 10p. Novērtē zināšanas un prasmes par 1.daļas algebras uzdevumiem.
2. Vienādojumi, nevienādības, kvarātfunkcijas un leņķi 00:50:00 vidēja 20p. Novērtē zināšanas un prasmes par 2.daļas 1.-5.uzdevumu.