ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. No jaukta skaitļa atņem daļu. Veselā pārveidošana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Daļas skaitītājs mazāks par 2. daļas skaitītāju. Dažādi saucēji, viens veselais.
2. Daļu starpība, ja saucēji ir savstarpēji pirmskaitļi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Saucēji ir savstarpēji pirmskaitļi līdz 10.
3. Jaukta skaitļa dalīšana ar daļu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Rezultāts vesels skaitlis.
4. Daļas apgrieztais skaitlis 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāuzraksta apgrieztā daļa un jānosaka 6 apgalvojumu patiesums.
5. Daļas dalīšana ar trim dažādām daļām 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Saīsināšana vismaz 2 reizes. Iegūst īstu daļu. Daļa:daļa:daļa:daļa.
6. Jaukts skaitlis kā decimāldaļa (desmitdaļas) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Dotas desmitdaļas.
7. No decimāldaļas atņem parastu daļu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pāreja uz decimāldaļu
8. Daļas un decimāldaļas atņemšana divos veidos 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 1) Pāreja uz decimāldaļu. 2) Pāreja uz daļu.
9. Decimāldaļu dala ar parastu daļu 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pāriet uz daļu, ievadot saīsinātu daļu.
10. Minūtes kā stundas ar decimāldaļu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārveidot minūtes stundās, izteikt ar decimāldaļu.
11. Nogriežņu attiecība 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāatbild, kurš nogrieznis ir garāks, ja dota attiecība.
12. Secinājums no sporta spēļu rezultāta 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. No skaitļu attiecības jānosaka, cik reižu lielāks.
13. Laika vienību attiecība 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Laika vieību attiecība jāpieraksta divos veidos ar iespējami mazākiem veseliem skaitļiem.
14. Attiecības pārveidošana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Attiecība kā daļa.
15. Proporcijas pārbaude 1. izziņas līmenis zema 1 p. Noteikt, vai dotā vienādība ir patiesa.
16. Proporcijas nezināmā locekļa aprēķināšana 3 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dažādi dotas skaitļu attiecības.
17. Proporcija teksta uzdevumā par dzēriena pagatavošanu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zināma ābolu un aroniju sulu attiecība.
18. Proporcija kartes mērogā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zināma kartes mērogs un izmēri kartē.
19. Procenti un apgrieztā proporcionalitāte teksta uzdevumā 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Apgriezti proporcionāli lielumi teksta uzdevumos. 4 darbības.
20. Laiks straumē 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Motorlaiva brauc pa straumi vai pret straumi, dots ceļš, jāaprēķina laiks
21. Decimāldaļa no skaitļa simtos 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Galvā jāaprēķina decimāldaļa no skaitļa simots.
22. Procenti no skaitļa simtos 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. 3 atrisinājuma veidi, lai aprēķinātu procentus no skaitļa simtos.
23. Procenti no skaitļa teksta uzdevumā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Proporcijas lietošana. 2 darbības.
24. Procenti. Stabiņu diagramma 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. No stabiņu diagrammas datiem jāaprēķina procenti no kopējā skaita, jāaprēķina skaits.
25. Procentuālā salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Par cik procentiem viens lielums ir lielāks/mazāks par otru.
26. Viens skaitlis kā otra skaitļa procenti 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzrakstīt doto skaitļu attiecību procentos. 2 piemēri.
27. Skaitļa aprēķināšana, ja zināma tā daļa, ja zināmi tā procenti 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzrakstīt nezināmo skaitli, ja dota tā daļa. 2 piemēri.
28. Proporcionālā dalīšana tekstā par ievārījumu 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Doto skaitli jāsadala divās vai vairākās daļās, ievērojot to starpā noteiktu attiecību jeb proporcionālo dalīšanu.
29. Pankūku mīkla ar trim proporcionālām sastāvdaļām 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Grami. Teksta uzdevums par trim proporcionālām daļām.
30. Trijstūra ar proporcionālām malām perimetrs 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Jāaprēķina perimetrs trijstūrim ar trim proporcionālām daļām. Veseli skaitļi.
31. Par cik viens negatīvs skaitlis ir lielāks nekā otrs pozitīvs skaitlis 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Decimāldaļas tekstā.
32. Dažādzīmju daļu summa, ja viens saucējs satur otru kā reizinātāju 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Kopsaucējs līdz 60. Jāatņem daļas.
33. Negatīva pakāpe, skaitlis 1 un (-1) dažādās pakāpēs 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 3 piemēri - 3 dažādas situācijas.
34. Taisnstūra perimetrs. Par lielāks 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Garuma mērvienības un taisnstūra perimetrs.
35. Riņķu laukumi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salīdzināt dažādu riņķu laukumus un diametrus.
36. Istabas plāns. Nogriežņa garums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. 2006.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
37. Laiks straumē 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Motorlaiva brauc pa straumi vai pret straumi, dots ceļš, jāaprēķina laiks
38. Sektoru diagramma 2. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. Pēc apraksta izvēlas sektoru diagrammu un pieraksta tēmas.
39. Sektoru diagramma. Spriedumi. 1. risinājums 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Pārbauda, ka no skolēnu skaita, kas atbilst 60%, nav iespējams, kas atbilst 10%

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļas. Parastās daļas. Decimāldaļas 00:40:00 vidēja 29 p. Testā tiek iekļauti uzdevumi par daļām, parastajām daļām un decimāldaļām.
2. Attiecības un proporcijas. Teksta uzdevumi 00:35:00 vidēja 27 p. Testā tiek iekļauti uzdevumi parattiecībām un proporcijām, reksta uzdevumi.
3. Daļas un procentu uzdevumi. Racionāli skaitļi 00:30:00 vidēja 29 p. Testā tiek iekļauti uzdevumi par daļām un procentiem.
4. Laiks, kustība, ātrums. Diagrammas. Ģeometrija 00:30:00 vidēja 11,5 p. Testā tiek iekļauti uzdevumi parlaiku, kustību, ātrumu, perimetru, riņķa laukumu, diagrammām.