Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Parasta daļa kā decimāldaļa (ar daļas paplašināšanu) II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Daļas paplašināšana. iegūst 100- daļas
2. Jaukts skaitlis kā decimāldaļa (desmitdaļas) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Dotas desmitdaļas.
3. Decimāldaļa kā procenti 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. 2 piemēri, dotas simtdaļas un desmitdaļas.
4. Decimāldaļas noapaļošana līdz desmitdaļām 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Noapaļot līdz 0,1.
5. Decimāldaļu salīdzināšana (tūkstošdaļas) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Tūkstošdaļas salīdzina ar tūkstošdaļām.
6. Decimāldaļas vesela skaitļa summa 1. izziņas līmenis zema 1 p. Decimāldaļai pieskaita veselu skaitli
7. Decimāldaļu atņemšana līdz 0,01 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Simtdaļas
8. Decimāldaļu reizināšana 1. izziņas līmenis vidēja 5 p. Prot reizināt decimāldaļas.
9. Decimāldaļas. Dalīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Decimālkomata pārcelšana (dala ar 10,100,...).
10. Decimāldaļas dalīšana ar decimāldaļu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot dalīt decimāldaļu ar decimāldaļu.
11. Decimāldaļas un parastās daļas atņemšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei 2014. gadā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Decimāldaļas 00:40:00 vidēja 17 p.