Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cik reizes lielāks? 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot aprēķināt, cik reizes viens skaitlis ietilpst otrā, cik reizes viena pamatdaļa ietilpst veselajā
2. Viens skaitlis pret otru (I) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Papildina izteiksmi, kā uzrakstītu divu skaitļu attiecību, daļa jāsaīsina.
3. Mēru attiecības 1. izziņas līmenis zema 4p. Noteikt laika, garuma vai masas mēru divu lielumu attiecību.
4. Divu skaitļu attiecības definīcija 1. izziņas līmenis zema 1p. Spriest par informāciju no attiecību pieraksta.
5. Nogriežņu attiecība 2. izziņas līmenis zema 2p. Prot izmantot divu lielumu attiecību, aprēķinot garāko nogriezni.
6. Svaigu un žāvētu ābolu daudzumu attiecība 2. izziņas līmenis augsta 2p. Prast lietot sakarību starp tieši proporcionāliem lielumiem.
7. Ēkas garums plānā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķināt ēkas garumu plānā, ja dots mērogs un garums dabā.
8. Kartes mērogs 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Noteikt mērogu, ja zināmi izmēri dabā un uz papīra.
9. Proporcionalitāte un grafiks 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Apkopo tabulā datus par diviem proporcionāliem lielumiem. Mācās no grafika nolasīt lielumus.
10. Divu skaitļu attiecības izteiksme 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot, ar vārdiem uzrakstīto attiecību, uzrakstīt ar simboliem.
11. Attālums pēc mēroga 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prast izmantot mērogu un pārveidot mērvienības.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Attiecības. Mērogs 00:40:00 vidēja 22p.