Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cik reizes lielāks? 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot aprēķināt, cik reizes viens skaitlis ietilpst otrā, cik reizes viena pamatdaļa ietilpst veselajā
2. Viens skaitlis pret otru (I) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Papildina izteiksmi, kā uzrakstītu divu skaitļu attiecību, daļa jāsaīsina.
3. Mēru attiecības 1. izziņas līmenis zema 4 p. Noteikt laika, garuma vai masas mēru divu lielumu attiecību.
4. Divu skaitļu attiecības definīcija 1. izziņas līmenis zema 1 p. Spriest par informāciju no attiecību pieraksta.
5. Nogriežņu attiecība 2. izziņas līmenis zema 2 p. Prot izmantot divu lielumu attiecību, aprēķinot garāko nogriezni.
6. Svaigu un žāvētu ābolu daudzumu attiecība 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Prast lietot sakarību starp tieši proporcionāliem lielumiem.
7. Ēkas garums plānā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķināt ēkas garumu plānā, ja dots mērogs un garums dabā.
8. Kartes mērogs 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Noteikt mērogu, ja zināmi izmēri dabā un uz papīra.
9. Proporcionalitāte un grafiks 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Apkopo tabulā datus par diviem proporcionāliem lielumiem. Mācās no grafika nolasīt lielumus.
10. Divu skaitļu attiecības izteiksme 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot, ar vārdiem uzrakstīto attiecību, uzrakstīt ar simboliem.
11. Attālums pēc mēroga 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prast izmantot mērogu un pārveidot mērvienības.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Attiecības. Mērogs 00:40:00 vidēja 22 p.