Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

12p.
1. 6.1. uzdevums. Masas aprēķināšana 10p.
2. 6.2. uzdevums. Cenu salīdzināšana 2p.