ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 3. KLASEI"

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Minūšu nolasīšana pulkstenī 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nolasa, pieraksta pulksteņa laiku no analogā pulksteņa ar precizitāti līdz minūtei.
2. Laika noteikšana ar precizitāti līdz 1 minūtei 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nolasa, pieraksta pulksteņa laiku no analogā pulksteņa ar precizitāti līdz minūtei.
3. Pulksteņa laiks (24 stundu formāts) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot nolasīt pulksteni 24 stundu formātā, sasaistot ar dienas daļām.
4. Dienas pēc kārtas (vakar, šodien, rīt) 3. izziņas līmenis vidēja 6 p. Zina nedēļas dienas pēc kārtas, prot lietot vārdus "vakar", "šodien", "rīt".
5. Mēneši pēc kārtas (pirms un pēc) 2. izziņas līmenis zema 2 p. Sakārto mēnešus secīgi pēc kārtas.
6. Cik rādīja pulkstenis pirms 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka dotā pulksteņa laiku un prot pateikt, cik tas rādīja pirms stundas.
7. Notikuma sākums, beigas, ilgums (tabula) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nolasa pulksteņa laiku no mehāniska pulksteņa, nosaka notikuma ilgumu.
8. Situāciju uzdevums (analogs pulkstenis bez cipariem) 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot aprēķināt notikuma sākuma un beigu laiku. Prot nolasīt analogu pulksteni bez cipariem.
9. Laika mērvienību pārveidojumi (dienas, nedēļas) 1. izziņas līmenis augsta 2 p. Veic laika mērvienību pārveidojumus.
10. Pulkstenis un dienas daļas 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Prot nolasīt laiku no elektroniska pulksteņa, izprot laika saistību ar dienas daļām un katrā daļā veicamajām darbībām.
11. Autobusu saraksts 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot nolasīt informāciju no sarakstiem, aprēķināt notikuma ilgumu.
12. Datuma noteikšana 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Prot atrast nepieciešamo informāciju kalendārā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā laika rēķini palīdz plānot? 00:50:00 vidēja 29 p.