Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Minūšu nolasīšana pulkstenī 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nolasa, pieraksta pulksteņa laiku no analogā pulksteņa ar precizitāti līdz minūtei.
2. Laika noteikšana ar precizitāti līdz 1 minūtei 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nolasa, pieraksta pulksteņa laiku no analogā pulksteņa ar precizitāti līdz minūtei.
3. Pulksteņa laiks (24 stundu formāts) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot nolasīt pulksteni 24 stundu formātā, sasaistot ar dienas daļām.
4. Dienas pēc kārtas (vakar, šodien, rīt) 3. izziņas līmenis vidēja 6p. Zina nedēļas dienas pēc kārtas, prot lietot vārdus "vakar", "šodien", "rīt".
5. Mēneši pēc kārtas (pirms un pēc) 2. izziņas līmenis zema 2p. Sakārto mēnešus secīgi pēc kārtas.
6. Cik rādīja pulkstenis pirms 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka dotā pulksteņa laiku un prot pateikt, cik tas rādīja pirms stundas.
7. Notikuma sākums, beigas, ilgums (tabula) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nolasa pulksteņa laiku no mehāniska pulksteņa, nosaka notikuma ilgumu.
8. Situāciju uzdevums (analogs pulkstenis bez cipariem) 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot aprēķināt notikuma sākuma un beigu laiku. Prot nolasīt analogu pulksteni bez cipariem.
9. Laika mērvienību pārveidojumi (dienas, nedēļas) 1. izziņas līmenis augsta 2p. Veic laika mērvienību pārveidojumus.
10. Pulkstenis un dienas daļas 2. izziņas līmenis vidēja 8p. Prot nolasīt laiku no elektroniska pulksteņa, izprot laika saistību ar dienas daļām un katrā daļā veicamajām darbībām.
11. Autobusu saraksts 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot nolasīt informāciju no sarakstiem, aprēķināt notikuma ilgumu.
12. Datuma noteikšana 3. izziņas līmenis augsta 1p. Prot atrast nepieciešamo informāciju kalendārā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā laika rēķini palīdz plānot? 00:50:00 vidēja 29p.