ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nogrieznis, sadalīts daļās 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vērojot nogriezni, kurš sadalīts vienādās daļās, nosaka, cik daļu, cik liela katra daļa.
2. Daļas pulkstenī 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmantojot pulksteņa modeli, izprot dalīšanu vienādās daļa, nosaka daļu no veselā.
3. Daļas noteikšana un pieraksts 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dotajā attēlā nosaka iekrāsotās un neiekrāsotās daļas. Pieraksta attiecīgo daļskaitli.
4. Daļas uz skaitļu taisnes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izprot daļskaitļu novietojumu uz skaitļu taisnes. izprot sakarību starp daļskaitļiem un skaitļu taisnes un iekrāsoto daļu figūrā.
5. Daļu saskaitīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot saskaitīt parastās daļas. No vairākiem atbilžu variantiem izvēlas pareizo.
6. Daļu atņemšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot aprēķināt parasto daļu starpību. No vairākiem atbilžu variantiem izvēlas pareizo.
7. Daļu ar vienādiem saucējiem salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salīdzina parastās daļas ar vienādiem saucējiem. Saprot, ka lielāks ir daļskaitlis ar lielāko skaitītāju.
8. Pamatdaļu ar dažādiem saucējiem salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salīdzina pamatdaļas ar dažādiem saucējiem. Izprot sakarību - jo lielāks saucējs, jo mazāka daļa.
9. Decimāldaļas naudas modeļos 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izmantojot naudas modeļus, saskaita monētas, izsaka vērtību daļskaitļos, pārveido decimāldaļās.
10. Decimāldaļu saskaitīšana 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmantojot naudas modeļus, saskaita vienkāršus decimāldaļu piemērus.
11. Daļas vērtības aprēķināšana 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina daļas vērtību, kad viens veselais sastāv no vairākiem elementiem.
12. Veselais un daļa 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Saskaita daļskaitļus ar vienādiem saucējiem, iegūstot neīstu daļu. No neīstas daļas izslēdz veselo, kas nav lielāks par 1.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ko nozīmē daļa no veselā? 00:50:00 vidēja 16 p.