Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nogrieznis, sadalīts daļās 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vērojot nogriezni, kurš sadalīts vienādās daļās, nosaka, cik daļu, cik liela katra daļa.
2. Daļas pulkstenī 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmantojot pulksteņa modeli, izprot dalīšanu vienādās daļa, nosaka daļu no veselā.
3. Daļas noteikšana un pieraksts 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dotajā attēlā nosaka iekrāsotās un neiekrāsotās daļas. Pieraksta attiecīgo daļskaitli.
4. Daļas uz skaitļu taisnes 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izprot daļskaitļu novietojumu uz skaitļu taisnes. izprot sakarību starp daļskaitļiem un skaitļu taisnes un iekrāsoto daļu figūrā.
5. Daļu saskaitīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot saskaitīt parastās daļas. No vairākiem atbilžu variantiem izvēlas pareizo.
6. Daļu atņemšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot aprēķināt parasto daļu starpību. No vairākiem atbilžu variantiem izvēlas pareizo.
7. Daļu ar vienādiem saucējiem salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Salīdzina parastās daļas ar vienādiem saucējiem. Saprot, ka lielāks ir daļskaitlis ar lielāko skaitītāju.
8. Pamatdaļu ar dažādiem saucējiem salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Salīdzina pamatdaļas ar dažādiem saucējiem. Izprot sakarību - jo lielāks saucējs, jo mazāka daļa.
9. Decimāldaļas naudas modeļos 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Izmantojot naudas modeļus, saskaita monētas, izsaka vērtību daļskaitļos, pārveido decimāldaļās.
10. Decimāldaļu saskaitīšana 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmantojot naudas modeļus, saskaita vienkāršus decimāldaļu piemērus.
11. Daļas vērtības aprēķināšana 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina daļas vērtību, kad viens veselais sastāv no vairākiem elementiem.
12. Veselais un daļa 3. izziņas līmenis augsta 1p. Saskaita daļskaitļus ar vienādiem saucējiem, iegūstot neīstu daļu. No neīstas daļas izslēdz veselo, kas nav lielāks par 1.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ko nozīmē daļa no veselā? 00:50:00 vidēja 16p.