Eksāmena parauguzdevums
Piemērs:
YCUZD_100123_4923_piktogramma_2 (1).svg 
Pierādi identitāti tgα+ctgα2tgαctgα2=4
Risinājums
a±b2=a2±2ab+b2tgxctgx=1 
tg2α+2tgαctgα+ctg2αtg2α2tgαctgα+ctg2α==tg2α+21+ctg2αtg2α+21ctg2α==2+2=4
 
Tātad tgα+ctgα2tgαctgα2=4
 
Vērtēšanas kritēriji
 
1 punkts
Veic algebriskus pārveidojumus (kāpina kvadrātā binomus, savelk līdzīgos saskaitāmos).
1 punkts
Lieto viena argumenta trigonometrisko sakarību un pierāda identitāti.
YCUZD_100123_4923_piktogramma_2 (1).svg Ir/nav
Risinājumā ir ietverts šim uzdevuma veidam raksturīgs secinājums (piemēram, identisku pārveidojumu rezultātā iegūta identitāte/pareiza vienādība, un tas nozīmē, ka arī sākotnējā vienādība ir identitāte/ ir pareiza/ir patiesa), vai arī lietoti pieņemtie apzīmējumi (piemēram, tajās vienādībās, kuras vēl nav acīmredzami identitātes, skolēns virs vienādības zīmes raksta jautājuma zīmi)
 
Atsauce:
Matemātikas valsts pārbaudes darbs augstākajā mācību satura  apguves līmenī. Valsts pārbaudes darba paraugs