Piemērs:
YCUZD_100123_4923_piktogramma_1 (1).svg
Figūru ierobežo parabola y=x2+10x+23 un abscisu ass. Figūrā ievilkts taisnstūris tā, ka viena mala atrodas uz abscisu ass. Kādam jābūt taisnstūra malu garumiem, lai laukums būtu vislielākais?
Risinājums
  
Izveido zīmējumu. Konstruē parabolu, nosakot tās virsotnes koordinātas.
YCUZD_221206_4784_vislielākais_laukums ar 5.svg
xv=b2a=102=5
 
Punkta \(D\) koordinātas ir \((x;0)\), kur \(x>5\)
  
Tad garums malai AD=2x5.
  
Garums malaiCD=y(x)=x2+10x+23.
 
Nosakām taisnstūra laukuma funkciju:
SABCD=ADCD==2x5x2+10x+23==2x10x2+10x+23==2x3+20x2+46x+10x2100x230==2x3+30x254x230
 
Atrodam funkcijas kritiskos punktus:
S=2x3+30x254x230==6x2+60x54S=06x2+60x54=0|:6x210x+9=0x1=1;x2=9
 
YCUZD_221205_4785_parabola_otrādi.png
\(x\)
(;1)
\((1;9)\)
9;+
Sx
-
+
-
\(S(x)\)
dilst
aug
dilst
 
Funkcija \(S(x)\) ir nepārtraukta un tai intervālā 5;+ ir tikai viens ekstrēma punkts \(x=9\), tas ir maksimuma punkts. Tātad šajā punktā \(S(x)\) ir vislielākā vērtība.
 
Aprēķina taisnstūra malu garumus:
 
AD=2x10,jax=9AD=2910=8CD=x2+10x+23CD=81+90+23=32
 
*VISC piedāvātie vērtēšanas kritēriji eksāmenā
  
1 punkts Izveido uzdevuma nosacījumiem atbilstošu zīmējumu.
2 punkti Uzraksta taisnstūra laukumu kā funkciju no viena mainīgā
1 punkts Aprēķina funkcijas atvasinājumu.
1 punkts Nosaka kritiskos punktus.
2 punkti Pamato maksimuma punktu un aprēķina taisnstūra malu garumus.
YCUZD_100123_4923_piktogramma_1 (1).svgir/nav Korekti lieto atvasinājuma simbolisko pierakstu.
 
Atsauce:
Materiālu sagatavoja Mg. math. Laima Baltiņa
*/VISC prezentācija (Aivars Ančupāns) 2022. nov.