Piemērs:
YCUZD_100123_4923_piktogramma_1 (1).svg
Nosaki nenoteiktības veidu. Aprēķini robežu, novēršot nenoteiktību.
limx24x27x22x4
Risinājums  
1) Nosaka nenoteiktības veidu
limx24x27x22x4=1614244=00
Dotā robeža ir nenoteiktība "00".
 
2) Aprēķina robežu
limx24x27x22x4==limx2x24x+12x2==limx24x+12=92=4,5
Svarīgi!
Ievēro, ka simbolu robežas apzīmēšanai nelieto tad, kad dotā \(x\) vērtība ir ievietota izteiksmē.
Kamēr veic izteiksmes pārveidojumus, robežas simbols ir jālieto.
  
VISC piedāvātie vērtēšanas kritēriji eksāmenā
 
1 punktsNosaka, ka nenoteiktība ir "00".
2 punktiSadala saucēju un skaitītāju reizinātājos.
1 punktsSaīsina kopīgo reizinātāju un aprēķina funkcijas robežu.
YCUZD_100123_4923_piktogramma_1 (1).svgir/navKorekti un konsekventi lieto simbolus robežas apzīmēšanai.
 
Atsauce:
Materiālu sagatavoja Mg. math. Laima Baltiņa
VISC prezentācija (Aivars Ančupāns) 2022. nov.