Piemērs:
YCUZD_100123_4923_piktogramma_1 (1).svg
Aprēķini funkcijas y=8x2x46 vislielāko un vismazāko vērtību intervālā \([-1;3].\)
Risinājums
1) Atrod funkcijas kritiskos punktus:
y=8x2x46=16x4x3
 
y=016x4x3=04x(4x2)=0x=0;x=2;x=2
 
2) Aprēķina funkcijas vērtības kritiskajos punktos dotajā intervālā:
y0=802046=6y2=822246=10
 
\(x=-2\) neatrodas intervālā \([-1;3].\)
 
3) Aprēķinām funkcijas vērtības intervāla galapunktos:
 
y1=812146=816=1y(3)=832346=72816=15
 
4) Salīdzinot aprēķinātās vērtības, redzams, ka vislielākā funkcijas vērtība ir \(y(2)=10.\)
Vismazāko vērtību funkcija sasniedz intervāla galapunktā \(y(3)=-15.\)
 
Zīmējums, kas iegūts ar Desmos
YCUZD_2funkcijalielāksmažaks.svg
VISC piedāvātie vērtēšanas kritēriji eksāmenā 
 
1 punktsAprēķina funkcijas atvasinājumu.
1 punktsNosaka funkcijas kritiskos punktus.
2 punktiNosaka funkcijas vismazāko un vislielāko vērtību dotajā intervālā.
YCUZD_100123_4923_piktogramma_1 (1).svgir/navKorekti lieto atvasinājuma simbolisko pierakstu, funkcijas vērtības aprēķināšanas pierakstu.
 
Atsauce:
Materiālu sagatavoja Mg. math. Laima Baltiņa
VISC prezentācija (Aivars Ančupāns) 2022. nov.