Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Gatavojies augstākā līmeņa valsts pārbaudes darbam matemātikā 2023. gadā Saites uz dokumentiem, rekomendācijas.
2. Pierādījuma uzdevums par trijstūri un ievilktu četrstūri M.A.6.1.1. Indikators 10.13. Pierāda plaknes figūras īpašību, atsaucoties uz jau pierādīto, lietojot trijstūru līdzību, laukuma īpašības, ģeometriskos pārveidojumus. Saturs: Taisnleņķa trijstūris, perpendikuls, trijstūru līdzība, ap četrstūri apvilkta riņķa līnija, ievilkti leņķi. (2014. g.eks.)
3. Leņķis starp taisnēm telpā. Koordinātu metode M.A.6.2.3., A.6.3.4. Indikators 11.10. Aprēķina leņķi starp šķērsām taisnēm, izvēloties paņēmienu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ievilkts un centra leņķis 00:20:00 vidēja 7p. M.A.6.1.1. Indikators 10.1. Zina sakarību starp centra leņķi un ievilktu leņķi, atšķir riņķa līnijas loka leņķisko lielumu un garumu. 10.5. Lieto sakarību starp centra leņķi un ievilktu leņķi,
2. Ievilkts un apvilkts četrstūris 00:25:00 vidēja 18p. M.A.6.1.1. indikators 10.5. Lieto sakarību starp centra leņķi un ievilktu leņķi, ievilkta četrstūra īpašību un pazīmi. 10.6. Lieto ... apvilkta četrstūra īpašību.
3. Ģeometriskie pārveidojumi 00:25:00 augsta 18p. M.A.6.1.2. Indikators 10.4. Nosaka ģeometriskā pārveidojuma (paralēlā pārnese, pagrieziens, aksiālā simetrija, centrālā simetrija, homotētija) veidu, raksturīgos lielumus. 10.11. Saista, lieto zināšanas par ģeometriskajiem pārveidojumiem un plaknes figūru nezināmā lieluma noteikšanu.
4. Pierāda plaknes figūru īpašības 00:30:00 augsta 21p. M.A.6.1.1. Indikators 10.13. Pierāda plaknes figūras īpašību, atsaucoties uz jau pierādīto, lietojot trijstūru līdzību, laukuma īpašības, ģeometriskos pārveidojumus.
5. Daudzskaldņa šķēlums ar plakni 00:00:00 augsta 7p. M.A.6.3.3. Indikators 11.11. Veido un pamato daudzskaldņa šķēlumu ar plakni.
6. Punktu, taišņu un plakņu savstarpējais novietojums telpā 00:20:00 vidēja 6p. M.A.6.3.1. Indikators 11.4. Raksturo punktu, taišņu un plakņu savstarpējo novietojumu telpā.
7. Slīpa prizma 00:25:00 vidēja 6p. M.A.6.3.5. Indikators 11.1. Atpazīst slīpu prizmu, nosaka tās elementus. 11.6. Aprēķina slīpas prizmas raksturīgos lielumus pazīstamās situācijās.
8. Prizmas un cilindra kombinācijas 00:30:00 vidēja 16p. M.A.6.3.1., M.A.6.3.4., M.A.6.3.7. Indikators 11.3. Raksturo sakarības starp lielumiem telpisku ķermeņu kombinācijās. 11.15. Pierāda plaknes figūru savstarpējo novietojumu telpā, telpiskajos ķermeņos; pamato telpisku ķermeņu kombinācijas eksistenci (prizma un cilindrs, piramīda un konuss, prizma un lode, piramīdā ievilkta lode, konuss un lode, cilindrs un lode, konusā ievilkts cilindrs).
9. Piramīdas un konusa kombinācijas 00:30:00 vidēja 17p. M.A.6.3.1., M.A.6.3.4., M.A.6.3.7. Indikators 11.3. Raksturo sakarības starp lielumiem telpisku ķermeņu kombinācijās. 11.15. Pierāda plaknes figūru savstarpējo novietojumu telpā, telpiskajos ķermeņos; pamato telpisku ķermeņu kombinācijas eksistenci (prizma un cilindrs, piramīda un konuss, prizma un lode, piramīdā ievilkta lode, konuss un lode, cilindrs un lode, konusā ievilkts cilindrs).
10. Prizmas un lodes kombinācijas 00:30:00 augsta 23p. M.A.6.3.1., M.A.6.3.4., M.A.6.3.7. Indikators 11.3. Raksturo sakarības starp lielumiem telpisku ķermeņu kombinācijās. 11.15. Pierāda plaknes figūru savstarpējo novietojumu telpā, telpiskajos ķermeņos; pamato telpisku ķermeņu kombinācijas eksistenci (prizma un cilindrs, piramīda un konuss, prizma un lode, piramīdā ievilkta lode, konuss un lode, cilindrs un lode, konusā ievilkts cilindrs).
11. Piramīdā ievilkta lode 00:20:00 augsta 8p. M.A.6.3.1., M.A.6.3.4., M.A.6.3.7. Indikators 11.3. Raksturo sakarības starp lielumiem telpisku ķermeņu kombinācijās. 11.15. Pierāda plaknes figūru savstarpējo novietojumu telpā, telpiskajos ķermeņos; pamato telpisku ķermeņu kombinācijas eksistenci (prizma un cilindrs, piramīda un konuss, prizma un lode, piramīdā ievilkta lode, konuss un lode, cilindrs un lode, konusā ievilkts cilindrs).
12. Konusa un lodes kombinācijas 00:30:00 augsta 11p. M.A.6.3.1., M.A.6.3.4., M.A.6.3.7. Indikators 11.3. Raksturo sakarības starp lielumiem telpisku ķermeņu kombinācijās. 11.15. Pierāda plaknes figūru savstarpējo novietojumu telpā, telpiskajos ķermeņos; pamato telpisku ķermeņu kombinācijas eksistenci (prizma un cilindrs, piramīda un konuss, prizma un lode, piramīdā ievilkta lode, konuss un lode, cilindrs un lode, konusā ievilkts cilindrs).
13. Cilindra un lodes kombinācijas 00:30:00 augsta 10p. M.A.6.3.1., M.A.6.3.4., M.A.6.3.7. Indikators 11.3. Raksturo sakarības starp lielumiem telpisku ķermeņu kombinācijās. 11.15. Pierāda plaknes figūru savstarpējo novietojumu telpā, telpiskajos ķermeņos; pamato telpisku ķermeņu kombinācijas eksistenci (prizma un cilindrs, piramīda un konuss, prizma un lode, piramīdā ievilkta lode, konuss un lode, cilindrs un lode, konusā ievilkts cilindrs).
14. Konusā ievilkts cilindrs 00:30:00 augsta 9p. M.A.6.3.1., M.A.6.3.4., M.A.6.3.7. Indikators 11.3. Raksturo sakarības starp lielumiem telpisku ķermeņu kombinācijās. 11.15. Pierāda plaknes figūru savstarpējo novietojumu telpā, telpiskajos ķermeņos; pamato telpisku ķermeņu kombinācijas eksistenci (prizma un cilindrs, piramīda un konuss, prizma un lode, piramīdā ievilkta lode, konuss un lode, cilindrs un lode, konusā ievilkts cilindrs).
15. Telpiska ķermeņa lielākā/mazākā vērtība. Atvasinājums 00:30:00 augsta 9p. M.A.1.2.4., M.A.2.3.1. Indikators 11.13. Nosaka telpiska ķermeņa vai to kombinācijas lieluma lielāko/mazāko vērtību, lietojot atvasinājumu.
16. Rotācijas ķermeņa tilpums. Integrālis 00:30:00 augsta 9p. M.A.1.1.1., M.A.1.2.4. Indikators 11.7. Iegūst no apraksta un lieto informāciju par integrāļa lietojumu telpisku ķermeņu tilpuma aprēķināšanai. 11.14. Aprēķina rotācijas ķermeņa tilpumu, lietojot noteikto integrāli.