Prasme: Pierāda vispārīgu apgalvojumu patiesumu. 9.13. Lieto vektorus, lai pierādītu sakarības starp vektoriem plaknē un telpā, plaknes figūru veidu vai savstarpējo novietojumu, plaknes figūru vai telpisku ķermeņu īpašības.
 
Uzdevums
Dota regulāra četrstūra piramīda ABCDS, pamata diagonāļu krustpunkts ir \(O\). Pierādi, ka SA+SB+SC+SD=4SO.
YCUZD_220901_4385_vektori_8.svg
  
Pierādījums
Visus locekļus pārnes kreisajā pusē, jo parasti vieglāk pierādīt kaut kā vienādību ar nulli.
Ievēro, ka var izveidot četras starpības:
 
SA+SB+SC+SD4SO=0SASO+SBSO+SCSO+SDSO=0
 
Katru no četrām starpībām var pārveidot par summu. Zinot, ka atņemt vektoru, nozīmē pieskaitīt pretējo vektoru:
 
SA+OS+SB+OS+SC+OS+SD+OS=0
 
Savukārt redzam, ka
SA+OS=OS¯¯+S¯¯A=OA 
Skat. zīm.
YCUZD_220901_4385_vektori_7.svg
 
Tātad arī
SB+OS=OS¯¯+S¯¯B=OB
 
SC+OS=OS¯¯+S¯¯C=OC
 
SD+OS=OS¯¯+S¯¯D=OD
 
Kvadrāta diagonāles krustpunktā dalās uz pusēm. Zinām, ka pretēju vektoru summa ir vienāda ar \(0\).
YCUZD_220901_4385_vektori_6.svg
Tātad
OA+OB+OC+OD=0
 
Tas arī bija jāpierāda.
 
Atsauce:
Materiālu sagatavoja Mg. math. Laima Baltiņa, JTV skolotāja 
Skola2030 kursi