Parauguzdevums no Skola2030 programmas. (70.lpp.).
 
Uzdevums
Nosaki un pamato, vai punkti \(M\)\((1;4;7)\) un \(K(-2\)\(;-1;-3)\) un \(C(2;5;9)\) atrodas uz vienas taisnes.
 
Risinājums
Trīs punkti atrodas uz vienas taisnes, ja viens no attālumiem ir divu citu attālumu summa.
Ja trīs punkti neatrodas uz vienas taisnes, tie veido trijstūri un ir spēkā trijstūra nevienādība.
 
Aprēķina attālumus starp \(M\), \(K\) un \(C\).
To var darīt divējādi
  • nosaka vektoru koordinātas un aprēķina šo vektoru garumu;
  • pēc formulas uzreiz nosaka attālumu starp punktiem AB=x2x12+y2y12+z2z12
Izvēlamies otro paņēmienu.
Aprēķina attālumu starp \(M(1;4;7)\) un \(K(-2;-1;-3) \) 
 
MK=212+142+372MK=32+52+102=134
  
Aprēķina attālumu starp punktiem \(K(-2\)\(;-1;-3)\) un \(C(2;5;9)\)
 
KC=2+22+5+12+9+32KC=42+62+122=196=14
 
Aprēķina attālumu starp punktiem \(M(1;4;7)\) un \(C(2;5;9)\)
 
MC=212+542+972MC=12+12+22=6
 
Redzam, ka
6+13414
Tātad punkti \(M\), \(K\) un \(C\) neatrodas uz vienas taisnes.
 
Papildjautājums.
Vai šie trīs punkti ir trijstūra \(MKC\) virsotnes?
Kā zināms, trijstūra divu malu summa pārsniedz trešās malas garumu.
Vai divu īsāko attālumu summa pārsniedz trešo attālumu?
6+134>?14
 
Abas puses kāpinām kvadrātā
6+1342>?1426+26134+134>?19626134>?56|:26134>?28
Abas puses vēlreiz kāpina kvadrātā:
6134>?784804>784
Tātad punkti \(M\), \(K\) un \(C\) ir trijstūra \(MKC\) virsotnes.
  
Atsauce:
Materiālu sagatavoja Mg. math. Laima Baltiņa