Matemātikas pārbaudes darbu programmā paredzēta prasme: indikators  5.12. Atrisina daļveida vienādojumu, kas satur moduli vai parametru.
Piemērs:
Atrisini vienādojumu 2x1x+2+2=4
Risinājums
Lai atrisinātu vienādojumu, kas satur izteiksmes ar moduļiem, vispirms uzraksta atbilstošos ekvivalentos vienādojumus bez moduļa zīmēm.
 
Izmantosim moduļa ģeometrisko interpretāciju. Uz koordinātu taisnes dotās izteiksmes modulis izsaka attālumu no nullpunkta līdz punktam, kura koordinātas ir \(4\) vai \(-4\).
Dotais vienādojums ekvivalents diviem vienādojumiem
1)2x1x+2+2=42)2x1x+2+2=4
 
Atrisinām 1) vienādojumu.
2x1x+2+2=42x1x+2=21((x+2)2x1=2x+4x+202x2x=4+1x20x=5x2
Vienādojumam nav atrisinājuma, jo neeksistē tāda \(x\) vērtība, kuru sareizinot ar \(0\) iegūtu skaitli \(5\).
 
Atrisinām 2) vienādojumu.
2x1x+2+2=42x1x+2=61((x+2)2x1=6x+2x+202x1=6x12x28x=11x2x=118=1,375x2x=1,375
 
Atbilde: Vienādojuma atrisinājums ir \(x=1,375.\)
 
Atsauce:
Materiālu sagatavoja Mg. math. Laima Baltiņa
Ziobrovskis V., Siliņa B., Algebra vidusskolai 1. daļa, Rīga, Zvaigzne ABC, izm. 104. lpp