Eksāmenā veicamo uzdevumu skaits, iegūstamo punktu skaits un paredzētais izpildes laiks:
 
Daļa
Uzdevumu skaits
Punktu skaits
Laiks (min)
1.
25
25
50
2. un 3.
 13
55
 170
 
Matemātikas eksāmenā nav paredzēts starpbrīdis.

Eksāmena 1. daļas uzdevumu atbildes ir jāraksta atbilžu lapā! Punktu var iegūt tikai par pareizu atbildi.
Netiek novērtēts risinājuma pieraksts vai daļēji pareiza atbilde.
 
Eksāmenā 2. un 3. daļas uzdevumu atrisinājumos jāparāda pilna risinājuma gaita. Diemžēl portālā Uzdevumi.lv to nevar veikt, tāpēc rūpīgi izpēti atrisinājuma soļus, lai novērtētu sava risinājuma pareizību. Ievēro, ka uzdevumiem var būt dažādi risinājumi, Uzdevumi.lv tiek dots viens no iespējamiem risinājumiem. Tikai pareiza atbilde vien eksāmenā nenodrošina maksimāli iespējamos punktus.
 
Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 2016. gadā