Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. 1. daļas 1. uzd. Pakāpju reizināšana (2014) 1p.
2. 1. daļas 2. uzd. Grafika pazīšana (2014) 1p.
3. 1. daļas 3. uzd. Eksponentvienādojums (2014) 1p.
4. 1. daļas 4. uzd. Daļveida nevienādība (2014) 1p.
5. 1. daļas 5. uzd. Izteikšana no formulas. (2014) 1p.