ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"
2014. gada eksāmenu vari apskatīt VISC mājas lapā
 
Savas eksāmena uzdevumu risināšanas prasmes vari pārbaudīt portālā Uzdevumi.lv.
 
Eksāmenu labošanas komisija 2014. gada matemātikas eksāmena rezultātus ir apkopojusi diagrammās.
 
1dala.PNG
 
Redzam, ka 1. daļā vislielākās grūtības sagādājuši uzdevumi ar daļveida nevienādību, trigonometriskā pamatvienādojuma sakņu noteikšanu, homotētisku figūru laukuma noteikšanu un amplitūdas aprēķināšanu.
 
2da.PNG
 
2. daļā skolēni vāji risinājuši 9.uzdevuma vienādojumu sistēmu
 
  y2log4x=1ylog4x=1