12. klases centralizētais eksāmens matemātikā 2013. gada 30. maijā
 
Iepazīsties ar 2013. gada matemātikas centralizēto eksāmenu 12. klasei.
 
Vingrinies atrisināt eksāmena uzdevumus portālā!
 
Interesants vērojums: 2013. gada eksāmenā atkārtojas 2012. gada eksāmena 7. uzdevums (par šķēluma konstruēšanu). Šim uzdevumam 2012. gadā bija vāji rezultāti.
Varbūt nākošā gadā arī atkārtosies kāds no uzdevumiem? Piemēram, šogad lielas grūtības sagādāja 4. un 5. uzdevums.
 
 
Iepazīsties ar eksāmena norādījumiem!
Eksāmenā veicamo uzdevumu skaits, iegūstamo punktu skaits un paredzētais izpildes laiks:
 

Daļa

Uzdevumu skaits

Punktu skaits

Laiks (min)

1.

25

25

50

2. un 3.

13

55

170

 
Starpbrīdis nav paredzēts.
 
Darbu veic ar tumši zilu vai melnu pildspalvu! Ar zīmuli rakstītais netiek vērtēts.

Veidojot zīmējumus, atļauts izmantot lineālu, cirkuli, transportieri, dzēšgumiju un zīmuli.

Eksāmena norises laikā eksāmena vadītājs skaidrojumus par uzdevumiem nesniedz.

Pēc 1. daļas uzdevumu izpildes atbildes uzmanīgi ieraksti atbilžu lapā! Eksāmena vadītājs 50 minūtes pēc darba sākuma savāks 1. daļas darba lapas un atbilžu lapas. Ja 1. daļu esi veicis ātrāk, vari sākt veikt 2. daļu. 

2. un 3. daļas uzdevumu atrisinājumos jāparāda pilna risinājuma gaita. Ja kāda 3. daļas uzdevuma risinājumam nepietiek vietas atvēlētajā laukumā, tad uzdevuma pabeigšanai vari izmantot 3. daļas darba lapas ceturto lappusi.