STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Stāstījuma teikums

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Izsaukuma teikums I

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Jautājuma teikums

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Teikums pēc izteikuma mērķa

Grūtības pakāpe: zema

3
5. Teikuma pazīmes I

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Teikuma priekšmets I

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Teikuma priekšmeta pasvītrojums

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Pieturzīmes

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Izteicēja pasvītrojums

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Teikuma pazīmes II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Izsaukuma teikums II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Uzruna teikumā I

Grūtības pakāpe: zema

2
13. Tiešā runa un piebilde I

Grūtības pakāpe: zema

1
14. Uzrunas grupa teikumā I

Grūtības pakāpe: zema

1
15. Uzrunas grupa teikumā II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Tiešā runa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Uzruna teikumā II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Tiešā runa un piebilde II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Izteicējs I

Grūtības pakāpe: zema

2
20. Ietvertais teikuma priekšmets

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. Īpašības vārds kā teikuma loceklis

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. Apzīmētājs I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. Apzīmētājs II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. Apzīmētājs III

Grūtības pakāpe: vidēja

1
25. Papildinātājs I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
26. Papildinātājs II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
27. Apstāklis I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
28. Apstāklis II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
29. Apstāklis III

Grūtības pakāpe: vidēja

2
30. Teikuma palīglocekļi I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
31. Teikuma virslocekļi I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
32. Teikuma priekšmets II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
33. Izteicējs II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
34. Apzīmētājs IV

Grūtības pakāpe: zema

1
35. Apzīmētājs V

Grūtības pakāpe: vidēja

2
36. Teikuma gramatiskais centrs

Grūtības pakāpe: vidēja

2
37. Tiešās runas teikumi ar uzrunu vai uzrunas grupu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
38. Uzruna

Grūtības pakāpe: vidēja

3
39. Uzruna un uzrunas grupa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
40. Vienlīdzīgi teikuma locekļi vienkāršā teikumā I

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Materiāli skolotājiem