Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

14p.
1. Rakstīšana 3p.
2. Rakstīšana 3p.
3. Rakstīšana 3p.
4. Rakstīšana 5p.