Grūtības pakāpe:
1. Valodas sistēmas izpratne 1 p.
2. Valodas sistēmas izpratne 8 p.
3. Valodas sistēmas izpratne 1 p.
4. Valodas sistēmas izpratne 6 p.
5. Lasīšanas daļa 1 p.