Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

11p.
1. Vietniekvārds kā palīgteikuma ievadītājvārds 1p.
2. Uzruna 1p.
3. Uzruna 1p.
4. Tiešā runa 4p.
5. Teikuma beigu pieturzīme 1p.
6. Tiešās runas teikumi ar uzrunu vai uzrunas grupu 1p.
7. Pieturzīmju lietojums teikumā 1p.
8. Pieturzīmju lietojums teikumā 1p.