Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lasīšana un valodas kompetence. 1. uzdevums. Lasīšana. Citi vidēja 1p. Standarta prasība 10.13, 10.16 un 10.17: prot atrast detalizētu informāciju un/vai to pārveidot.
2. Lasīšana un valodas kompetence. 2. uzdevums. Ortogrāfija. Citi vidēja 2p. Standarta prasība 11.13: prot rakstīt biežāk lietotos 3. konjugācijas darbības vārdus, lietvārdus, kuros patskanis u un līdzskanis l vienā zilbē un biežāk lietotos svešvārdus.
3. Lasīšana un valodas kompetence. 3. uzdevums. Vārddarināšana. Citi vidēja 3p. Standarta prasība 11.14: izprot vārddarināšanu.
4. Lasīšana un valodas kompetence. 4. uzdevums. Pēc izteikuma mērķa dažādi teikumi. Citi vidēja 3p. Standarta prasība 11.11, 11.12, 11.13: prot izveidot un bez pareizrakstības kļūdām uzrakstīt jautājuma, vēlējuma un izsaukuma teikumu.
5. Lasīšana un valodas kompetence. 5. uzdevums. Vienkāršs teikums un salikts teikums. Citi vidēja 2p. Standarta prasība 11.12, 11.13: prot izveidot vienkāršu paplašinātu teikumu ar vienlīdzīgajiem teikuma locekļiem un saliktu teikumu.
6. Lasīšana un valodas kompetence. 6. uzdevums. Vārda nozīme. Citi vidēja 2p. Standarta prasība 11.12, 11.13, 11.15: prot izskaidrot vārdu nozīmi tekstā.
7. Lasīšana un valodas kompetence. 7. uzdevums. Rakstura īpašības un to pamatojums. Citi vidēja 2p. Standarta prasība 10.16, 10.17: prot nosaukt īpašību un pamatot nosaukto īpašību atbilstoši tekstam.
8. Lasīšana un valodas kompetence. 8. uzdevums. Darbs ar tekstu. Citi vidēja 6p. Standarta prasība 10.13, 10.16: prot atrast detalizētu informāciju.
9. Lasīšana un valodas kompetence. 10. uzdevums. Darbs ar informāciju. Citi vidēja 2p. Standarta prasība 10.16, 10.20: prot sistematizēt informāciju un izdarīt secinājumus.
10. Lasīšana un valodas kompetence. 11. uzdevums. Valodas funkcionālā stila noteikšana. Citi vidēja 1p. Standarta prasība 11.6: prot noteikt valodas funkcionālo stilu.
11. Klausīšanās. 1. uzdevums Citi vidēja 3p. Standarta prasība 10.16: prot atrast detalizētu informāciju.
12. Klausīšanās. 2. uzdevums Citi vidēja 9p. Standarta prasība 10.6: prot pārveidot dzirdēto informāciju.
13. Klausīšanās. 3. uzdevums Citi vidēja 1p. Standarta prasība 10.6, 11.15: izprot vārdu savienojuma pārnesto nozīmi.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Diag. darbs latviešu valodā 6. kl. 2016. g., 1. daļa 00:00:00 vidēja 24p.
2. Diag. darbs latviešu valodā 6. kl. 2016. g., 2. daļa 00:00:00 vidēja 13p.
3. Diag. darbs latviešu valodā 6. kl. 2016. g., visi uzdevumi 00:00:00 vidēja 37p.