Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

24p.
1. Lasīšana un valodas kompetence. 1. uzdevums. Lasīšana. 1p.
2. Lasīšana un valodas kompetence. 2. uzdevums. Ortogrāfija. 2p.
3. Lasīšana un valodas kompetence. 3. uzdevums. Vārddarināšana. 3p.
4. Lasīšana un valodas kompetence. 4. uzdevums. Pēc izteikuma mērķa dažādi teikumi. 3p.
5. Lasīšana un valodas kompetence. 5. uzdevums. Vienkāršs teikums un salikts teikums. 2p.
6. Lasīšana un valodas kompetence. 6. uzdevums. Vārda nozīme. 2p.
7. Lasīšana un valodas kompetence. 7. uzdevums. Rakstura īpašības un to pamatojums. 2p.
8. Lasīšana un valodas kompetence. 8. uzdevums. Darbs ar tekstu. 6p.
9. Lasīšana un valodas kompetence. 10. uzdevums. Darbs ar informāciju. 2p.
10. Lasīšana un valodas kompetence. 11. uzdevums. Valodas funkcionālā stila noteikšana. 1p.