Grūtības pakāpe:
1. Valsts ieskaite 6. klase 2. daļa 2 1 p.
2. Valsts ieskaite 6. klase 2. daļa 2 1 p.
3. Valsts ieskaite 6. klase 2. daļa 2 2 p.
4. Valsts ieskaite 6. klase 2. daļa 3 1 p.
5. Valsts ieskaite 6. klase 2. daļa 3 1 p.
6. Valsts ieskaite 6. klase 2. daļa 3 1 p.
7. Valsts ieskaite 6. klase 2.daļa 3 4 p.
8. Valsts ieskaite 6. klase 2. daļa 3 1 p.
9. Valsts ieskaite 6. klase 2. daļa 3 1 p.