Grūtības pakāpe:
1. Valsts ieskaite 6. klase 2. daļa 1. 1 p.
2. Valsts ieskaite 6. klase 2.daļa 1 1 p.
3. Valsts ieskaite 6. klase 2. daļa 1 1 p.
4. Valsts ieskaite 6. klase 2. daļa 1 1 p.
5. Valsts ieskaite 2. daļa 1. uzd. 1 p.
6. Valsts ieskaite 2. daļa 1.uzd. 1 p.