Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lasīšanas uzdevums. Saturam atbilstošā apgalvojuma noteikšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Saturam atbilstošā apgalvojuma noteikšana. M. Parra "Vafeļu sirdis".
2. Lasīšanas uzdevums. Apgalvojuma pareizības novērtēšana 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Apgalvojuma pareizības novērtēšana atbilstoši tekstā minētajam.
3. Lasīšanas uzdevums. Apgalvojuma pareizības noteikšana I 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Apgalvojuma pareizības noteikšana atbilstoši tekstā minētajam.
4. Lasīšanas uzdevums. Apgalvojuma pareizības noteikšana II 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Apgalvojuma pareizības noteikšana atbilstoši tekstā minētajam.
5. Lasīšanas uzdevums. Teikumā iederīgo vārdu noteikšana I 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Teikumā iederīgo vārdu noteikšana atbilstoši lasītajam tekstam.
6. Lasīšanas uzdevums. Teikumā iederīgo vārdu noteikšana II 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Teikumā iederīgo vārdu noteikšana atbilstoši lasītajam tekstam.
7. Lasīšanas uzdevums. Saturam atbilstošā apgalvojuma noteikšana I 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Saturam atbilstošā apgalvojuma noteikšana. A. Kivirehks "Karnevāls un kartupeļu salāti".
8. Lasīšanas uzdevums. Saturam atbilstošā apgalvojuma noteikšana II 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Saturam atbilstošā apgalvojuma noteikšana. I. Zandere "Latviešu zvēri", "Kaķa brīvdienas", I. Samauska "Čarlīnes deguns".
9. Klausīšanās uzdevums. Tautas pasaka 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Tekstam atbilstoša teikuma turpinājuma izvēle no dotajiem variantiem.
10. Klausīšanās uzdevums. Tautas pasaka II 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Teikumā iederīga vārda izvēle atbilstoši tekstam.
11. Klausīšanās uzdevums. Tautas pasaka III 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Tekstam atbilstošā apgalvojuma izvēle.
12. Klausīšanās uzdevums. Tekstam neatbilstošā vārda noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Tekstam neatbilstošā vārda noteikšana teikumā par dzirdēto.
13. Klausīšanās uzdevums. Tekstam atbilstošā teikuma turpinājuma izvēle I 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Tekstam atbilstošā teikuma turpinājuma izvēle.
14. Klausīšanās uzdevums. Tekstam atbilstošā teikuma turpinājuma izvēle II 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Tekstam atbilstošā teikuma turpinājuma izvēle.
15. Valodas sistēmas izpratne. Antonīmi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Antonīmu izrakstīšana no teksta
16. Valodas sistēmas izpratne. Sinonīmi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sinonīmu izrakstīšana no teksta
17. Valodas sistēmas izpratne. Vārdu secība teikumā 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pareizas teikuma vārdu secības izveidošana.
18. Valodas sistēmas izpratne. Teikuma beigu pieturzīme 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Atbilstošās teikuma beigu pieturzīmes noteikšana.
19. Valodas sistēmas izpratne. Īpašvārdi 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Īpašvārdu noteikšana tekstā.
20. Valodas sistēmas izpratne. Īpašvārdu pamatforma 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Pamatformas veidošana tekstā esošajiem īpašvārdiem
21. Valodas sistēmas izpratne. Lietvārda locījumi 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Lietvārda locījuma noteikšana.
22. Valodas sistēmas izpratne. Teikuma priekšmeta noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Teikuma priekšmeta noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā.
23. Valodas sistēmas izpratne. Izteicēja noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izteicēja noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā.
24. Valodas sistēmas izpratne. Izteicēja jautājuma noteikšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Izteicēja noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā.
25. Valodas sistēmas izpratne. Teikuma priekšmeta noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Teikuma priekšmeta noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā.
26. Valodas sistēmas izpratne. Izteicēja noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izteicēja noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā.
27. Valodas sistēmas izpratne. Gramatiskā centra noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Teikuma priekšmeta un izteicēja noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā.
28. Valodas sistēmas izpratne. Lietvārdu noteikšana teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lietvārdu noteikšana teikumā
29. Valodas sistēmas izpratne. Darbības vārdu noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Darbības vārdu noteikšana teikumā
30. Valodas sistēmas izpratne. Vārdšķiru noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Lietvārdu un darbības vārdu noteikšana teikumā
31. Valodas sistēmas izpratne. Īpašības vārdu un lietvārda saistība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Īpašības vārda noteikšana un saskaņošana ar lietvārdu, kuru tas paskaidro.
32. Stāstījums par savu grāmatu I 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Mutvārdu daļa. Stāstījums par M. Parras grāmatu "Vafeļu sirdis".
33. Stāstījums par savu grāmatu II 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Mutvārdu daļa. Stāstījums par O. Preislera grāmatu "Herbe ar lielo cepuri".
34. Stāstījums par savu grāmatu III 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Mutvārdu daļa. Stāstījums par U. Starka un A. Hēglundas "Proti svilpot, Juhanna?"

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gatavošanās 2021. g. diagnosticējošam darbam. Lasīšanas uzdevumi 00:00:00 vidēja 3p. Gatavošanās 2021. gada diagnosticējošam darbam
2. Gatavošanās 2021. g. diagnosticējošam darbam. Klausīšanās uzdevumi 00:00:00 vidēja 4p. Gatavošanās 2021. gada diagnosticējošam darbam
3. Gatavošanās 2021. g. diagnosticējošais darbam. Valodas izpratne 1 00:00:00 vidēja 17p. Gatavošanās 2021. gada diagnosticējošam darbam
4. Gatavošanās 2021. g. diagnosticējošam darbam. Valodas izpratne 2 00:00:00 vidēja 10p. Gatavošanās 2021. gada diagnosticējošam darbam