Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. uzdevums. Klausīšanās. Apgalvojumu novērtēšana 1. izziņas līmenis vidēja 7 p. 2022. gada diagnosticējošā darba latviešu valodā 3. klasei klausīšanās uzdevums. Apgalvojumu novērtēšana.
2. 2. uzdevums. Klausīšanās. Izlaistie vārdi 2. izziņas līmenis zema 6 p. 2022. gada diagnosticējošā darba latviešu valodā 3. klasei klausīšanās uzdevums. Trūkstošo vārdu ierakstīšana.
3. 3. uzdevums. Teksta lasīšana. Grāmatu anotācijas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. 2022. gada diagnosticējošā darba latviešu valodā 3. klasei lasīšanas uzdevums. Lasa grāmatu anotācijas un grāmatu vērtējumus, atrod atbilstošos.
4. 4. uzdevums. Vārdu sakārtošana alfabēta secībā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. 2022. gada diagnosticējošā darba latviešu valodā 3. klasei valodas struktūras uzdevums. Lasa vārdu rindas, nosaka, vai vārdi sakārtoti alfabēta secībā.
5. 5. uzdevums. Vārdšķiru noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 2022. gada diagnosticējošā darba latviešu valodā 3. klasei valodas struktūras uzdevums. Nosaka vārdšķiru - lietvārds, darbības vārds, īpašības vārds, skaitļa vārds.
6. 6. uzdevums. Teksts. Saziņas situācijai piemērota teksta veida izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. 2022. gada diagnosticējošā darba latviešu valodā 3. klasei teksta un tekstveides uzdevums. Nosaka saziņas situācijai piemērotu teksta veidu.
7. 7. uzdevums. Valodas struktūra. Teikumu veidošana 3. izziņas līmenis augsta 2 p. 2022. gada diagnosticējošā darba latviešu valodā 3. klasei valodas struktūras uzdevums. Veido teikumus no dotajiem vārdiem.
8. 8. uzdevums. Tekstveide. Teksta atbilstība plānam 3. izziņas līmenis augsta 5 p. 2022. gada diagnosticējošā darba latviešu valodā 3. klasei valodas tekstveides uzdevums.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Diagnosticējošais darbs 2022. gadā 00:50:00 vidēja 29 p. Diagnosticējošais darbs 3. klasei: lasīšana, klausīšanās, valodas sistēmas izpratne.