Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. uzdevums. Klausīšanās. Apgalvojumi par tekstu 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Saklausa informāciju un pareizi atzīmē apgalvojumu atbilstoši dzirdētajam.
2. 2. uzdevums. Klausīšanās. Izlaistie vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Saklausa informāciju un pareizi ieraksta izlaisto vārdu atbilstoši dzirdētajam.
3. 3. uzdevums. Lasīšana. Apgalvojumi par tēliem 1. izziņas līmenis zema 6p. Rūpīgi izlasa tekstu un atbilstoši tekstam izvēlas pareizo teikuma turpinājumu.
4. 4. uzdevums. Lasīšana. Notikumu secība 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Rūpīgi izlasa tekstu un sakārto teikumus atbilstoši notikumiem tekstā.
5. 5. uzdevums. Lasīšana. Teikumu pabeigšana atbilstoši teksta saturam 3. izziņas līmenis augsta 2p. Izprot lasītā teksta saturu un atbilstoši tekstam izvēlas atbilstošo teikuma turpinājumu.
6. 6. uzdevums. Teikuma veidošana pēc shēmas 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izveido teikumus no dotajiem vārdiem, lietojot pareizus vārdu locījumus.
7. 7. uzdevums. Domraksts par tēmu. Teksta daļu secība 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Sakārto tekstu pareizā secībā – ievads, galvenā daļa, nobeigums.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Diagnosticējošais darbs 2021. gadā 00:50:00 vidēja 35p. Diagnosticējošais darbs 3.klasei: lasīšana, klausīšanās, valodas sistēmas izpratne.