Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. uzdevums. Klausīšanās. Apgalvojumi par tekstu 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Saklausa informāciju un pareizi atzīmē apgalvojumu atbilstoši dzirdētajam.
2. 2. uzdevums. Klausīšanās. Izlaistie vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Saklausa informāciju un pareizi ieraksta izlaisto vārdu atbilstoši dzirdētajam.
3. 3. uzdevums. Lasīšana. Apgalvojumi par tēliem 1. izziņas līmenis zema 6 p. Rūpīgi izlasa tekstu un atbilstoši tekstam izvēlas pareizo teikuma turpinājumu.
4. 4. uzdevums. Lasīšana. Notikumu secība 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Rūpīgi izlasa tekstu un sakārto teikumus atbilstoši notikumiem tekstā.
5. 5. uzdevums. Lasīšana. Teikumu pabeigšana atbilstoši teksta saturam 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Izprot lasītā teksta saturu un atbilstoši tekstam izvēlas atbilstošo teikuma turpinājumu.
6. 6. uzdevums. Teikuma veidošana pēc shēmas 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izveido teikumus no dotajiem vārdiem, lietojot pareizus vārdu locījumus.
7. 7. uzdevums. Domraksts par tēmu. Teksta daļu secība 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Sakārto tekstu pareizā secībā – ievads, galvenā daļa, nobeigums.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Diagnosticējošais darbs 2021. gadā 00:50:00 vidēja 35 p. Diagnosticējošais darbs 3.klasei: lasīšana, klausīšanās, valodas sistēmas izpratne.