ONLINE VIDEO KURSS
"LATVIEŠU VALODA 3. KLASEI"
Grūtības pakāpe:
00:50:00
1. 1. uzdevums. Klausīšanās. Apgalvojumi par tekstu 10 p.
2. 2. uzdevums. Klausīšanās. Izlaistie vārdi 6 p.
3. 3. uzdevums. Lasīšana. Apgalvojumi par tēliem 6 p.
4. 4. uzdevums. Lasīšana. Notikumu secība 5 p.
5. 5. uzdevums. Lasīšana. Teikumu pabeigšana atbilstoši teksta saturam 2 p.
6. 6. uzdevums. Teikuma veidošana pēc shēmas 3 p.
7. 7. uzdevums. Domraksts par tēmu. Teksta daļu secība 3 p.