Grūtības pakāpe:
00:50:00
1. 1. uzdevums. Klausīšanās. Apgalvojumi par tekstu 10p.
2. 2. uzdevums. Klausīšanās. Izlaistie vārdi 6p.
3. 3. uzdevums. Lasīšana. Apgalvojumi par tēliem 6p.
4. 4. uzdevums. Lasīšana. Notikumu secība 5p.
5. 5. uzdevums. Lasīšana. Teikumu pabeigšana atbilstoši teksta saturam 2p.
6. 6. uzdevums. Teikuma veidošana pēc shēmas 3p.
7. 7. uzdevums. Domraksts par tēmu. Teksta daļu secība 3p.